Bezobsługowe akumulatory AGM

Akumulatory kwasowo-ołowiowe dzielą się na trzy główne grupy jeżeli chodzi o zastosowanie:

  • rozruchowe (najczęściej praca buforowa)
  • głębokiego rozładowania (stosowane do pracy cyklicznej)
  • buforowe - stosowane do zasilania awaryjnego

Akumulatory bezobsługowe odróżniają się tym, iż zastosowane w nich zostały szczelne obudowy oraz użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do elektrolitu. Jednostki takie wyposażone są zwykle w system odzyskiwania gazów ponadto w zawór bezpieczeństwa wypuszczający ewentualny nadwyżka oparów wydzielonych w czasie zbyt intensywnego ładowania ponadto w końcowej fazie ładowania. Zawór wypełnia również rolę zabezpieczenia przed wybuchem , a dodatkowo zabezpiecza przed wyciekiem elektrolitu.

W tegoż rodzaju konstrukcji nie przewiduje się, żeby w trakcie korzystania wystąpiła potrzeba ingerencji we wnętrze urządzenia, ponieważ obudowa jest tak zaprojektowana, żeby wydostawała się z niej jak najmniejsza ilość gazów. Użytkowanie takich akumulatorów jest bezpieczniejsze z tej przyczyny\’, iż występuje minimalne ryzyko wycieku żrącego elektrolitu. I powinno się być niezwykle ostrożnym przy ładowaniu, ponieważ zbyt ogromny prąd może przyspieszyć „gazowanie” elektrolitu, a to doprowadzić może do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i bezpowrotnej straty składników roztworu kwasowego.

W stosowanych za dawnych czasów akumulatorach (również takich nieznacznych samochodowych) korki były do znalezienia dla użytkownika i dopuszczalne do wykręcenia, istniała tym samym możliwość uzupełniania utraconej wody. W chwili obecnej taka możliwość spotykana jest teraz praktyczni jedynie w rozwiązaniach przemysłowych i są to zwykle zwykle ogniwa 2V, zaopatrzone w zawór odpowiedzialny za rekombinację gazów i odzysk elektrolitu a jednocześnie z możliwością uzupełniania elektrolitu.