Ładowarki automatyczne wieloetapowe do akumulatorów AGM.

Bezawaryjna praca akumulatora AGM zależy w największym stopniu od tego w jak i czy akumulator jest ładowany. Ładowanie powinno być wykonywane po każdym większym rozładowaniu oraz przy przechowywaniu akumulatora przez dłużej niż 6 miesięcy. Dla temperatury przechowywania wyższej niż 25 st C ładowania należy wykonywać częściej co 2-3 miesiące.

Na długowieczność baterii AGM wpływ ma również sposób ładowania, Najbezpieczniejsze i zarazem najwygodniejsze jest stosowanie prostowników automatycznych, wyposażonych w elektroniczne elektronicznie prądu ładowania.

Jaką ładowarkę wybrać

Niektóre ładowarki dają możliwość określenia parametrów ładowania, takich jak napięcie prąd początkowy czy nawet przebieg procesu ładowania (ilość etapów). Takie ładowarki dobrze nadają się do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie, ponieważ zazwyczaj proces ładowania jest w nich efektywniejszy - lepszy dla akumulatora.

Skomplikowane ładowarki wymagają stałego zasilania, awaria zasilania powoduje w nich skasowanie ustawień. Z tego powodu nie można w ten sposób zapewnić utrzymania stanu akumulatora pozostawionego w garażu czy na działce przez wiele miesięcy - przy awarii zasilania ładowanie się zakończy i nie rozpocznie ponownie po zakończeniu awarii sieci.

Dostosowanie parametrów ładowania do akumulatora

Kiedy jest to możliwe należy stosować prąd początkowy w zakresie 5-10% pojemności akumulatora i unikać szybkiego ładowania dużym prądem. To jest dla akumulatora 100Ah na początku ładowania prąd nie powinien być większy niż 5-10 A. Producenci najczęściej dopuszczają ładowanie prądem o wartości 30% w stosunku do pojemności C20. Czyli dla akumulatora 100A początkowy prąd ładowania mógłby wynosić 30A.